Quickscan

Home » Quickscan

Recycling Consultants Nederland neemt u werk uit handen als het gaat om de verwerking van reststoffen.
Op basis van een zogenoemde 'Quickscan' bepalen wij samen met u het optimale beleid en ondersteunen u bij de uitvoering daarvan.
Met RCN heeft u één aanspreekpunt voor de afhandeling van uw complete afvalstroom.

RCN QUICKSCAN


De RCN Quickscan geeft ons inzicht in het afvalstoffenbeleid binnen uw bedrijf.
Wij richten ons op vier gebieden.

Commerciële aanpak

ZOEKEN NAAR BEST PASSENDE EINDVERWERKER

Op basis van de resultaten van de Quick Scan zoeken wij binnen ons netwerk de best passende eindverwerker voor uw rest- en afvalstoffen. Dankzij die directe contacten heeft u geen kosten aan handelaren, transporteurs of andere tussenpartijen.


Interne organisatie

ONS TEAM NEEMT WERK UIT HANDEN

Ons flexibele en deskundige team neemt u al het administratieve werk uit handen. Orders, facturen en vernietigingsverklaringen worden samen met de bijkomende correspondentie bijgehouden. Ook verzorgen wij de planning en de begeleiding van uw rest- en afvalstoffen naar de eindverwerker, en zorgen wij dat uw rest- en afvaladministratie op orde is.


Juridische dekking

ALLES CONFORM DE WET

Wij controleren of de handelingen rond afvalverwerking binnen uw bedrijf conform de wet worden uitgevoerd. Daarnaast controleert RCN of de vervoerders en de eindverwerkers in het bezit zijn van een geldige vergunning. Zodra wij de verwerking van uw rest- en afvalstoffen van u overnemen, bent u gevrijwaard van alle verantwoording. Bij controle door overheidsinstanties kunt u deze naar ons doorverwijzen.


Duurzaamheid

VOOR EEN GROENER IMAGO

Met een energiescan is RCN in staat de CO2-uitstoot van uw onderneming te meten en analyseren. Op basis daarvan doen we suggesties voor reductie. Zo werkt u gelijktijdig aan een optimale afvalstroom én aan een groener imago.

DOE DE QUICKSCAN

Wij bepalen samen met u het optimale beleid en ondersteunen u bij de uitvoering daarvan


Een overzicht van opdrachtgevers die ons het recycle proces toevertrouwen