Recycling Consultants Nederland (RCN) is hét afvaladviesbureau voor (middel)grote ondernemingen in Nederland.
Met gedegen advies, bemiddeling en begeleiding realiseren wij voor u de hoogste opbrengst en de laagste kosten voor uw rest- en afvalstoffen.

RCN haalt meer uit uw afval

Rest- en afvalstoffen worden door veel ondernemers gezien als een lastige bijkomstigheid van het productieproces. Maar wat voor u afval is, is voor een ander een waardevolle grondstof.
Wij analyseren uw afvalbeleid en koppelen de rest- en afvalstoffen in uw organisatie aan de meest geschikte eindverwerker binnen ons netwerk. Bovendien nemen wij u de administratieve, organisatorische en juridische zorg uit handen. Zodat u zich kunt richten op uw corebusiness.

RCN QUICKSCAN


De RCN Quickscan geeft ons inzicht in het rest- en afvalstoffenbeleid binnen uw bedrijf.
Wij richten ons op vier gebieden.

COMMERCIËLE AANPAK
ZOEKEN NAAR EINDVERWERKER

INTERNE ORGANISATIE
WERK UIT HANDEN NEMEN

JURIDISCHE DEKKING
ALLES CONFORM DE WET

DUURZAAMHEID
EEN GROENER IMAGO

DOE DE QUICKSCAN

Wij bepalen samen met u het optimale beleid en ondersteunen u bij de uitvoering daarvan


Een overzicht van opdrachtgevers die ons het recycle proces toevertrouwen