Home » Advies op maat
Recycling Consultants Nederland geeft advies dat past bij uw specifieke bedrijfssituatie. Hiervoor analyseren we eerst het afvalbeleid binnen uw organisatie door middel van een Quick Scan-analyse.
Daarbij bepalen we of u aan alle wettelijke voorwaarden voldoet.
Daarnaast meten en analyseren we desgewenst de CO2-uitstoot van uw bedrijf en adviseren we u over een uitstootreductie.
Op basis van deze analyses stellen we een plan op voor de scheiding en verwerking van uw afvalstoffen.

MVO

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering.
Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan. Deze manier van afvalverwerking is dus goed voor uw bedrijfsbalans én voor het milieu.
Bovendien versterkt u hiermee uw bedrijfsimago op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Certificering

Wij handelen conform de regels van de Nederlandse Milieuwetgeving en zijn gecertificeerd door het ministerie van VROM.
Bovendien werken we alleen samen met eindverwerkers met een geldige vergunning.
Bij ons is uw afval dus in goede handen!